تامین روغن موتور معضل جدی کامیون داران
به دلیل کم شدن روغن موتور از این رو سبب شده است که بازار سیاه به علت کاهش تولید شکل بگیرد و راه اندازی شود از این رو قیمت های روغن موتور کامیون به شدت روبه افزایش و کمبود است.

احمد کریمی دبیر انجمن گروه کامیون داران کل کشور گفت گویی که با گروهی از خبرنگاران باشگاه جوان داشت گفت : با وجود این که روغن موترو در داخل تولید میشود و ما میتوانیم از پس تولیدات و تقاضای آن بر بیایم اما به دلایلی روغن موتور مدتی است که در بازار های داخلی کم شده است.

احمد کریمی گفت : به دلایلی که تولیدات روغن موتور کاهش پیدا کرده است در چندماه اخیر همین امر باعث به وجود آمدن بازار های سیاه و به دنبال آن دردسر برای خرید روغن موتور برای کامیونداران شده است.کریمی گفت : به دلیل کم شدن مواد تولیدی روغن موتور در داخل کشور و به دلیل تحریم ها و کمبود واردات مواد مورد نیاز برای تولید روغن موتور سبب شده است در وضعیت کنونی با کمبود روغن موتور در بازار مواجه باشیم که این امر سبب شده کامیونداران علاوه بر معضل نبودن لاستیک و قیمت بالای لاستیک اکنون باید نگران کمبود روغن موتور و بازار های سیاه تولید شده در پی آن باشند.

دیبر کل انجمن صنفی کامیون داران کشور گفت: اختصاص دادن لاستیک های طرح تشویقی به کامیون دارانی که جابه‌جایی بار را در بندر امام خمینی انجام میدهند غیر ممکن است  با این که کامیون داران چند حلقه لاستیک از دولت بدهکار هستند و مقدار مسافت طی شده توسط کامیون ها در بعضی از پایانه ها بیش از 30 تا 40  هزار کیاومترهم گذشته است به همین عایت مسئولان باید به صورت کلی و با برنامه ریزی و در کنار آن با مدیریت بتوانند روغن موتور و لاستیک های مورد نیاز کامیون دارن را توزیع کنند.