به گزارش رئیس نیروی انتظامی تهران با توجه به محدودیت های اعمال شده رانندگان حق تردد در تهران را ندارند حتی در معابر مجاز هم این محدودیت موجود خواهد بود و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود. وی افزود با توجه به تداوم آلودگی در سطح شهر تهران این آلودگی ادامه خواهد داشت اگر این محدودیت ها اعمال نشود و دچار ایجاد مشکلات بیشتری در سطح شهر خواهد شد ، با توجه به آلودگی هوا و وضعیت اضطراری برای تمام گروه های سنی این محدودیت ها باید اعمال می‌شد و تا زمان بازگشت هوای پایتخت به وضعیت قبل خود کامیون های باری سنگین ترانزیت و ماشین های شهرسازی و ساختمان سازی حق تردد در سطح شهر را نخواهند داشت.

وی افزود علاوه بر پیگیری و محدودیت های اعمال شده پلیس راهور و همکاران ما با خودرو های آلاینده زا و دود زا به شدت برخورد خواهند کرد و همچنین خودرو هایی که بدون معاینه فنی در سطح شهر فعالیت دارند سبب می‌شود تا خودرو های آن ها دچار مشکل شود و پس از تعمیرات و یا تعویض قطعات حق تردد در سطح شهر را دارند.


سردار محمدرضا مهماندار با توجه به صحبت های انجام شده افزود که شهروندان هم باید در این آلودگی هوا همکاری داشته باشند تا با یک دیگر بتوانیم با این مشکل و محدودیت های پیش آمده کنار بیایم همین امر کمک خواهد کرد که از مشکلات بیشتر جلوگیری شود و مردم با سلامت بیشتری به زندگی خود ادامه بدهند.

در صورت کلی علاوه بر نیاز به محدودیت در سطح شهر تهران مردم هم باید با همکاری خود در زمینه ماشین ها و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی در زمینه کاهش آلاینده ها به ما کمک کنند و سبب شود تا از این بحران حال حاضر که شهر مارا تهدید می‌کند دور شویم و راه حل های عملی را انجام بدهیم.